Mezinárodní představení projektu CLUSTERS CORD

Mezinárodní představení projektu CLUSTERS CORD


Aktualita vydána dne: 04. 11. 2010

Evropská unie zahájila řadu projektů související s cílem posílit klastrovou politiku v Evropě a zlepšit účinnosti stávajících úsilí v řízení klastrů a zvýšit podporu mezinárodní klastrové spolupráce. Projekt CLUSTERS CORD (2CE202P1) je jedním z těchto podporovaných iniciativ - financovaný Evropskou unií v rámci OP Nadnárodní spolupráce.

Hlavní partner projektu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. společně s projektovými partnery by rádi touto cestou pozvali zájemce o klastrovou politiku, manažery klastrů, zájemce o členství v nadnárodních klastrech či veřejnou správu, akademické a politické iniciativy a partnery projektů zaměřených na klastrovou tématiku na mezinárodní zahájení projektu určené široké veřejnosti, které se bude konat od 30. 11. – 1. 12. 2010 ve městě Székesfehérvár v Maďarsku. Akce je pořádána pod vedením mezinárodního partnera Střední-pannonské agentury pro regionální rozvoj.

Čím bude návštěva této akce pro Vás přínosem?
• Zvýšení povědomí o klastrech ve střední Evropě
• Navázání spolupráce mezi jednotlivými klastry na mezinárodní úrovni
• Přímý kontakt s potenciálními partnery, politickými iniciativami, zástupci akademické a podnikatelské sféry
• Novinky z klastrové politiky
• Účast oborově blízkých klastrů na workshopech
• Příklady z dobré praxe – vznik, facilitace a rozvoj funkčních klastrů
• Tématická diskuze/brainstorming o přínosech, potřebách a výměně zkušeností se zástupci politických iniciativ

Projektovým manažerům a politickým iniciativám nabízíme prezentaci své činnosti prostřednictvím panelových diskuzí dne 1. 12. 2010.

DOPRAVA z ČR pro prvních 5 zájemců ZDARMA.
V případě Vašeho zájmu jsme schopni pro vás zajistit přepravu mikrobusem zdarma (odjezd 29. 11. 2010).
V případě Vašeho zájmu nám prosím dejte vědět co možná nejdříve.


Pro přihlášení a více informací prosím kontaktujte:
E-mail: krejsova@rra.cz
Tel.: 475 200 016
Online registrace na akci: http://www.rra.cz/konf/


Cena za ubytování je pro účastníky konference:
- jednolůžko 70 Euro/noc pro účastníky Clusters-Cord JLE
- dvoulůžko 79 Euro/noc pro účastníky Clusters-Cord JLE


Tato akce je velkou příležitostí pro setkání širokého okruhu zájemců o klastrovou problematiku z celého regionu Střední Evropa a vynikající příležitostí pro navázání nových kontaktů.

Popis projektu
CLUSTERS-CORD je mezinárodním kooperačním projektem zaměřeným na společné hledání odpovědi na otázku, jak zvýšit možnosti regionálního rozvoje klastrů a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvedne konkurenceschopnost Centrální Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Projekt je zaměřen na předem definovaná odvětví, která byla stanovena v přípravné fázi partnery: mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, výrobní technologiemi dřevozpracující průmysl a zpracování potravin.

 

Přílohy:
...............................................................................

Pozvánka s programem

Základní informace

04.11.2010 00:00

Zastupujeme: