Mezinárodní konference

Mezinárodní konference


Aktualita vydána dne: 2. 5. 2006

Dne 10.5.2006 v 10:00 hodin se koná v sále VÚHU v Mostě mezinárodní konference Rovné příležitosti na trhu práce. Konference se koná v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. spolu se svými partnery vítá všechny účastníky, včetně zahraničních partnerů ze SRN, Lucemburska a Francie.

02.05.2006 00:00

Zastupujeme: