Mezinárodní konference projektu SUPORT konaná v Mostě

Mezinárodní konference projektu SUPORT konaná v Mostě


Aktualita vydána dne: 16. 5. 2006

Dne 10. 5. 2006 se v Mostě, v rámci II. etapy Iniciativy EQUAL, konala konference s účastí zahraničních partnerů z Francie, Lucemburska a Německa na téma "Rovné příležitosti na trhu práce". Partneři se navzájem informovali o výsledcích projektů, které ve svých zemích realizují a o problémech rovného přístupu k zaměstnání a jejich řešení ve svých zemích..
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., jako předkladatel projektu SUPORT, na kterém pracuje se 14 partnery z Ústeckého kraje, informovala o výsledcích tohoto projektu po celé období jeho realizace.

Úkolem projektu SUPORT je zavedením vzdělávacích a rodinných center podpořit ženy s dětmi do 15 let věku v jejich dalším vzdělávání, aby mohly lépe uspět na trhu práce. Inovačním prvkem projektu je vlastně propojení formálního a neformálního vzdělávání na základě zpracovaných metodik. Praktické ověření tohoto navrženého inovačního postupu je ověřováno právě ve formě přípravy na středoškolské a bakalářské studium i v realizaci kurzů všeobecného vzdělávání a kurzů reintegračních.

V současné době jsou realizovány všechny stěžejní aktivity projektu SUPORT. V plném běhu jsou vzdělávací aktivity spojené s bakalářským a středoškolským studiem. Do bakalářského studia se zapojilo 23 studentů, o ukončení středoškolského studia maturitou usiluje 24 osob. Také kurzy výpočetní techniky a internetu a kurzy pro reintegraci osob na trh práce jsou realizovány v souladu s plánem aktivit.

Podobnými aktivitami při reintegraci osob s handicapem na trhu práce se zabývají i naši zahraniční partneři. Ve svých prezentacích popsali své aktivity směřující k pomoci osobám dlouhodobě nezaměstnaným s různým postižením, aby se mohly vrátit na trh práce a vést tak plnohodnotný život. Účastníci se shodli, že přes rovné legislativní podmínky pro muže a ženy ze zúčastněných zemí, v reálném životě je třeba rovnost v přístupu k práci stále prosazovat.

16.05.2006 00:00

Zastupujeme: