Management projektů

Management projektů

Management projektů

Odbor Management projektů Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. vykonává na smluvním základě pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jeho organizace odborné činnosti, zaměřené na efektivní realizaci rozvojových programů na území regionu soudržnosti NUTS 2 - Severozápad, t.j na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Činnost spočívá v přípravě, koordinaci, administraci a implementaci programů rozvoje na uvedeném území, které jsou spolufinancovány z rozpočtu ČR popř. z "předstrukturálních fondů EU-Phare a SAPARD" nebo z programu Phare CBC, který podporuje přeshraniční spolupráci. Odbor zároveň provádí služby související s přípravou a realizací projektů pro uživatele těchto programů.

Strategické cíle odboru

 • podporovat realizaci rozvojových programů na území Ústeckého kraje a o regionu soudržnosti (NUTS II) - Severozápad
Specifickými cíli jsou:
 • poskytovat technickou pomoc při přípravě a administraci rozvojových programů,
 • informovat o aktuálním stavu rozvojových programů pro území Ústeckého kraje,
 • pomáhat zájemcům o dotaci v přípravě projektové dokumentace,
 • zpracovávat dokumentaci k výběrovému řízení dle pravidel EU a ČR,
 • asistovat výběrovým komisím při vyhodnocování projektů, které se ucházejí o spolufinancování z rozvojových programů.
Rozsah územní působnosti závisí na územním vymezení daného programu, které může být území:
 • několika okresů,
 • jednoho nebo více euroregionů,
 • Ústeckého kraje,
 • regionu soudržnosti (NUTS II) - Severozápad.

Typické příklady činnosti

Služby odboru pro vyhlašovatele rozvojových programů:
 • technická pomoc při přípravě rozvojových programů,
 • informační podpora při vyhlašování programů,
 • technická pomoc při administraci rozvojových programů,
 • technická pomoc při vyhodnocení projektů v rámci určitého programu.
Služby odboru pro uživatele rozvojových programů:
 • informace potencionálním žadatelům o vyhlášených rozvojových programech,
 • odborná pomoc žadatelům při zpracování přihlášek a jejich náležitostí do rozvojových programů,
 • zpracování projektové dokumentace k projektům, přihlášeným do rozvojových programů,
 • technická pomoc při přípravě projektové dokumentace podle pravidel konkrétního programu,
 • překlady dokumentace do angličtiny a němčiny a naopak do češtiny,
 • asistence při zpracování rozvojových dokumentů,
 • zpracování dokumentace k výběrovému řízení dle pravidel EU,
 • komplexní zajištění výběrových řízení podle předpisů EU nebo ČR.
Uživatelé služeb pro veřejnou správu:
 • ústřední orgány státní správy a jimi zřízené či založené instituce,
 • regionální orgány státní správy,
 • samosprávné orgány ( kraj, města, obce, sdružení obcí),
 • neziskové organizace,
 • podnikatelské subjekty a jejich sdružení (OHK, OAK).

Nahoru>

Zastupujeme: