Management projektu EU - Vybudování areálu hospůdka u Fořta

Management projektu EU - Vybudování areálu hospůdka u Fořta (na Mezní louce ve Hřensku) s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb


Aktualita vydána dne: 14. 05. 2010

Cílem projektu je reagovat na mezeru na trhu cestovního ruchu v daném regionu v oblasti ubytovacích a stravovacích kapacit. Dílčím cílem projektu je nabídnout vybraným cílovým skupinám pestré rekreační, relaxační a kulturní vyžití včetně incentivní turistiky. Jedná se o výhradně rodinnou záležitost s dlouholetou silnou vazbou rodiny k této oblasti a k objektu, strýc rodiny zde působil od roku 1950 jako fořt, je bezpodmínečnou podmínkou při rekonstrukci budovy zachovat unikátnost tohoto přes 215 let starého objektu původní lesovny. Základní koncepce řešení areálu je zpracována dle myšlenky investora na vytvoření důstojného vstupního prostoru na Gabrielinu stezku (Mezní Louka - Pravčická brána) formou volného pěšího náměstíčka, kde budou turistům poskytovány základní ubytovací, restaurační a informační služby v několika rozmanitých zařízeních.

Odkaz na www stránky

14.05.2010 00:00

Zastupujeme: