LOGICAL (www.project-logical.eu)

 

 

www.project-logical.cz

 

LOGICAL

RRA ÚK se v roce 2011 stala členem mezinárodního partnerství, které bude v rámci programu Central Europe realizovat projekt na vytvoření nového mezinárodního nástroje pro řízení logistických transakcí v nákladní dopravě. Stalo se tak na základě potřeby zahrnout do aktivit projektu i region s moderním terminálem pro intermodální dopravu v Lovosicích. Společnost ČD – DUSS, Terminál a. s. je provozovatelem terminálu Lovosice, který zaujímá výhodnou polohu na IV. panevropském koridoru, je součástí průmyslové zóny s kombinací silniční, železniční a vodní dopravy. Vyznačuje se vysokou propustností dopravní sítě všech druhů doprav. Říční přístav, železniční a silniční terminál nabízí široké spektrum služeb tohoto multimodálního zbožového centra.

Cílem projektu LOGICAL je vyvinout cloudový nástroj počítačového zpracování, který usnadní intermodální spolupráci mezi subjekty různých velikostí, které pracují v logistice.

V rámci projektu budou zjišťovány parametry a systémové požadavky na cloudové počítačové zpracování v logistice, aktivitou projektu bude zahrnutí klíčových hráčů a partnerů v podnikání do procesu, aby byla vypracována mezinárodní cloudová datová architektura. Bude zjišťováno, jaké požadavky a parametry umožní propojení cloudu „LOGICAL“ s existujícími systémy řízení jednak klíčových hráčů v logistice (např. Lufthansa Cargo, DHL) a institucionálními aktéry (např. řízení námořní dopravy). Bude provedena podrobná analýza vlastnických struktur a nutné ochrany dat v souvislosti s využíváním cloudového způsobu zpracování jednotlivými subjekty z oboru logistiky.

Jedním z důležitých cílů projektu je seznámit důležité činitele v evropských regionech, které spolupracují na projektu, operátory logistických středisek, a operátory nákladní dopravy s projektem a nástrojem, který vytvoří. Projekt tak vyvolá jejich zájem o využívání nového nástroje v jejich operacích. Partneři projektu:

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, DE

Leipzig/Halle Airport, DE

Logistics network Leipzig-Halle, DE

University of Economics, PL

KIUT Regional Development Association, HU

CL Consulting & Logistics Ltd., PL

Bay Zoltan Foundation for Applied Research (BAY-LOGI), HU

Misdolin Plusz 2006 Kft, HU

Interporto Bologna S.p.a., IT

Province of Bologna, IT

Regional Development Agency of Usti Region, PLC, CZ

Luka Koper, port and logistic system, d.d., SI

Regional Developmentcentre Koper, SI

University of Leipzig, DE U

 

29.06.2012 12:16

Zastupujeme: