Knihovna v Lounech byla oceněna!

Knihovna v Lounech byla oceněna!

Nejlepší městskou knihovnou pro rok 2011 se stala knihovna v Lounech. Uspěla totiž v soutěži vyhlášenou Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR a společností Skanska. Lounská knihovna se v roce 2010 proměnila v multifunkční, knihovnické, kulturní a vzdělávací centrum. „Pro nás je to určitě velká pochvala a potvrzení toho, že tak jak jsme nastartovali, to znamená, že jsme vytvořili komunitní knihovnu, je správná cesta.“ uvedla ředitelka knihovny D. Bahnerová při přebírání ceny. Knihovna dnes není jenom instituce, která půjčuje knížky, ale participuje na společenském a kulturním životě obce. K vítězství lounským knihovníkům pomohl nárůst knihovního fondu, velká plocha pro veřejnost, vysoký počet registrovaných čtenářů i počet připojených stanic k internetu, což jsou kromě dalších sledovaná kritéria soutěže.

Úspěch patří kvalitní práci týmu knihovníků a knihovnic a dalších pracovníků – sociálních pracovníků a lektorů. Přesto skromně věříme, že k vítězství nad ostatními 36 knihovnami přispěla i loni dokončená rekonstrukce historické budovy. Ta byla financována z Regionálního operačního programu Severozápad, k jejímuž získání naše společnosti městu Louny prostřednictvím kvalitně zpracovaného projektu přispěla a kterou v průběhu celé doby realizace akce bezchybně administrovala.

Paní ředitelce, jejímu týmu i městu Louny gratulujeme k úspěchu i získaným 70 000 korun!


10.10.2011 16:26

Zastupujeme: