Konference na podporu cestovního ruchu v Dubí

Konference na podporu cestovního ruchu v Dubí


Aktualita vydána dne: 16. 06. 2010

Dne 10.6.2010 zorganizovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. konferenci pod názvem „Rozvoj cestovního ruchu ve východním Krušnohoří“. Místem konání byl konferenční sál nově otevřených Tereziných lázní v Dubí. Akce byla realizována v rámci projektu „Podpora rozvoje cestovného ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí, rozvoj partnerství se Saskem“ a město Dubí na ni získalo finanční podporu prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Na konferenci, která byla určena především pro místní aktéry cestovního ruchu, byly přednášky a vystoupení orientovány směrem ke zvýšení informovanosti o turistickém potenciálu východního Krušnohoří a k zahájení spolupráce na propagaci regionu a koordinaci rozvojových aktivit. Vedle zástupců naší společnosti, kteří představili a vymezili region východního Krušnohoří, vystoupil například zástupce zpracovatele Krajské strategie rozvoje cestovního ruchu, ředitel o.p.s. České Švýcarsko, který prezentoval konkrétní aktivity tzv. destinačního managementu na příkladu z praxe v Českém Švýcarsku. Prezentovaly se zde dvě zřejmě největší turistické a rekreační atraktivity dubské části Krušnohoří, a to sportovní a rekreační areál na Bouřnáku a krušnohorská horská železnice vedoucí z Mostu na Moldavu. Účastníkům konference byl také představen projekt Montanregion Krušnohoří, jehož snahou je získat pro vybrané hornické památky Krušnohoří status UNESCO. Konference se též zúčastnili zástupci obcí z německého příhraničí. Rozvojové aktivity na německé straně představil pan Manfred Beer z Förderverein Biathlon Osterzgebirge, a.v. Konference byla v odpoledních hodinách zakončena diskusí o dalších možnostech spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v regionu.

Účastníci konference se shodli na potřebě spojit se při propagaci Krušných hor a nabízet je jako jednotný marketingový produkt. V následujících měsících budou podniknuty další kroky k zahájení kvalitního destinačního managementu v tomto regionu.

Na říjen je naplánována další konference, která již bude určena pro širší odbornou i laickou veřejnost a jejím cílem bude prezentovat východní Krušnohoří jako atraktivní turistickou destinaci.

 

Přílohy:
...............................................................................

Zpravodajský spot TV Lyra

 

 

16.06.2010 00:00

Zastupujeme: