Klastrové organizace ze střední Evropy a Clusters – Cord

 

Klastrové organizace ze střední Evropy a Clusters – Cord

Aktualita vydána dne: 26. 07. 2011

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (dále jen RRA ÚK) je hlavním partnerem mezinárodního projektu Clusters Cord, který je realizován v rámci partnerství na území střední Evropy. Jeho prioritou je spolupráce klastrových organizací nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni v 5 klíčových oblastech průmyslu: 

• potravinářství;
• energetika a životní prostředí;
• turismus;
• ICT;
• výrobní technologie.

V období od prosince 2010 do srpna 2011 probíhaly v jednotlivých zemích (Česká republika, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) místní info dny, kde partneři projektu informovali zájemce o aktivitách projektu, spolupráci s klastrovými organizacemi a o cílech projektu. Místní info den, který se konal v Ústí nad Labem, tak poprvé v České republice pozval k tématickým diskuzím zástupce klastrových organizací, politické autority (CzechInvest a Krajský úřad Ústeckého kraje) a organizace podporující klastry (Národní klastrovou asociaci, Asociaci inovačního podnikání ČR). 

Projekt Clusters Cord nabízí v rámci spolupráce propagaci klastrovým organizacím na mezinárodních webových stránkách www.clustercord.eu, které byly spuštěny v květnu 2011. Při této příležitosti byla na webových stránkách vytvořena sekce, která bude informovat veřejnost o klastrech ve střední Evropě. Klastrovým organizacím, které by chtěly spolupracovat i na nadnárodní úrovni bude nabídnuta účast na výměnných fórech a studijních cestách v zemích, které mají dlouholeté zkušenosti s klastrováním (Itálie, Německo a Rakousku). Zástupci klastrů se tak budou moci vzájemně poznat, vyměnit si své zkušenosti a navázat případně mezinárodní spolupráci. 

Zájemce o klastrovou politiku zároveň zveme na Benchmarkingovou konferenci, která se bude konat k příležitosti zpracování výsledků z Benchmarkingu klastrových organizací ze střední Evropy. Konference proběhne 24. října 2011 v Miláně. Více informací o projektu a konferenci:www.clusterscord.eu

Kontakt:
Mgr. Petra Mašková 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Central Europe.

 

 

26.07.2011 13:51

Zastupujeme: