Inovační vouchery v Ústeckém kraji

Inovační vouchery v Ústeckém kraji

Dne 20. 12. 2015 vyhlásil Ústecký kraj již druhý ročník programu Inovační vouchery. Z Ústeckého kraje firmy získají až 120 000 Kč, které mohou využít na spolupráci s vybranou výzkumnou organizací např. vysokou školou, výzkumným ústavem apod.

Výzkumníci mohou pro firmy navrhovat nové technologie či materiály, provádět náročná měření nebo třeba koncipovat nové systémy a provozy. Díky tomu podnikatelé získají přístup ke znalostem, na něž běžně nedosáhnou. Toto know-how pak využijí pro zavedení nových výrobků či služeb.

Žádosti o dotaci je možné předkládat od 21. ledna do 26. února 2016. Formulář pro podání žádosti a všechny další dokumenty najdou zájemci na webu www.icuk.cz. Tyto stránky slouží jako krajský portál pro podporu inovačního podnikání. Více informací naleznete zde.

 

11.01.2016 14:11

Zastupujeme: