Inovační vouchery COVID-19

Inovační vouchery COVID 19

Dne 16. 4. 2020 byla vyhlášena výzva Inovační vouchery COVID-19, která má za cíl sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci.

Finanční prostředky bude možné uplatit na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalost nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19.

Dotace je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a max. do výše 999 tis. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020.

Výzvu naleznete zde


 

17.04.2020 09:33

Zastupujeme: