Informace č. 5 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Informace č. 5 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Dne 26. 9. 2019 se ve španělské Zaragoze konala závěrečná konference projektu, na které byly za účasti partnerů projektu, odborných expertů a politických činovníků prezentovány výsledky projektu RATIO a u kulatých stolů vedeny diskuze o situaci malého a středního podnikání ve venkovských oblastech, podpoře inovací a jejich posílení opatřeními navrženými v rámci projektu RATIO.

Pan Etienne Verhelle ze Sekretariátu Interreg Europe zde v úvodu představil aktivity programu Interrreg Europe, informace o budoucnosti programu a přínosu dosaženého projektem RATIO. Sekretariát Interreg Europe k datu konference potvrdil úspěšné naplnění cíle v implementovaných politických změnách ve 2 evropských regionech - lotyšském Vidzeme a italském Laziu. V ostatních evropských regionech nebyl proces implementace akčních plánů dosud realizován, neboť získání politické podpory pro navržená opatření vyžaduje delší časový prostor. Za velký přínos projektu RATIO označil existenci všech vypracovaných regionálních akčních plánů a dobrých praxí, které mohou posloužit dalším evropským regionům jako vzor a inspirace.

Petr Freimann z Inovačního centra Ústeckého kraje (www.icuk.cz) v diskuzi u kulatého stolu osvětlil, že implementace opatření spočívajícího ve spuštění nového podpůrného programu pro MSP „ Kreativní vouchery Ústeckého kraje“ není do data ukončení projektu dne 31. 3. 2020 reálná, neboť je dle usnesení Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje podmíněna poklesem zájmu o dosavadní produkt „Inovační vouchery Ústeckého kraje“, který doposud nenastal a ani pro rok 2020 není avizován. Pro nastávající rok je evidován předběžný zájem více než 30 malých a středních firem v dosavadním programu inovačních voucherů.

Závěrečná konference byla zároveň posledním partnerským setkáním realizovaným v rámci projektu RATIO. V přiloženém souboru níže se nachází průřezové video mapující činnost pracovního týmu v projektu evropské spolupráce.

video

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

 

Informace o projektu RATIO, jeho cílech a aktivitách jsou prezentovány na https://www.interregeurope.eu/ratio/.

 

21.10.2019 12:00

Zastupujeme: