Informace č. 3 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj


Informace č. 3 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Na základě požadavku řídícího orgánu programu Interreg Europe byl v období září a říjen 2018 dříve zpracovaný Akční plán RATIO pro Ústecký kraj dopracován do jiné formy. Obsah stěžejní Přílohy č. 2 „Opatření Kreativní vouchery“ nebyl požadovanou změnou dotčen, a proto mohl být návrh daného opatření dle plánu předložen k projednání do Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.

Krajská rada se usnesla, s využitím navrhovaného opatření do budoucna počítá, doporučila předložený koncept opatření dopracovat a nahradit jím program Inovační vouchery Ústeckého kraje v momentě snížení zájmu o inovační vouchery. Dopracováním dotačního programu Kreativní vouchery bylo pověřeno Inovační centrum Ústeckého kraje (www.icuk.cz), které je zároveň administrátorem programu inovačních voucherů, u kterého je pozorována tendence klesajícího zájmu ze strany žadatelů.

V přiloženém souboru je k dispozici plné znění Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj po úpravách, který zahrnuje obdržené písemné stanovisko Ústeckého kraje a znění opatření Kreativní vouchery před dopracováním Inovačním centrem Ústeckého kraje.

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech a aktivitách jsou prezentovány na https://www.interregeurope.eu/ratio/.

 

Akční plán_revize 2

 

 

 

22.11.2018 12:49

Zastupujeme: