Informace č. 1 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Informace č. 1 o implementaci Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj

Akční plán pro Ústecký kraj byl zpracován v průběhu 1. fáze projektu RATIO na základě poznatků o podpoře inovačních aktivit malých a středních podniků ve spolupracujících regionech EU, na zjištění stavu stávajících rozvojových dokumentů ÚK a ČR a na výsledcích diskuzí ve skupině stakeholderů projektu RATIO, zainteresovaných na rozvoji podnikatelské sféry Ústeckého kraje.

Na základě skutečností zjištěných projektovými aktivitami projektu RATIO dne 31. 3. 2018 RRA ÚK předložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje projektový záměr na doplnění Akčního plánu Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 o program Kreativní vouchery, který by mohl být v případě akceptace implementován v Ústeckém kraji v období let 2019 a 2020. Záměrem kreativních voucherů je pomoci firmám z Ústeckého kraje v ekonomickém růstu díky získání konkurenční výhody - přidané hodnoty, kterou poskytne spolupráce se subjekty z kulturních a kreativních odvětví.

Předložený materiál podává návrh možných zásad a principů fungování programu Kreativní vouchery Ústeckého kraje. Výsledná podoba programu však bude záviset na dojednání podmínek a politické podpoře. Klíčové přitom bude zajištění finančního zdroje pro program. Pro tato jednání lze zpracovaný materiál vnímat jako vhodný podklad. Jedná se o živý dokument otevřený dalším změnám a upřesněním.

Prvním krokem k implementaci navrženého opatření bude kladné projednání Akčního plánu RATIO pro Ústecký kraj v Krajské radě pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje na konci září 2018.

Plné znění zpracovaného akčního plánu RATIO je k dispozici na http://www.rra.cz/cs/akcni-plan-projektu-ratio-usiluje-o-podporu-kreativity-v-usteckem-kraji/.

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech a aktivitách jsou prezentovány na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


 

 

19.06.2018 09:37

Zastupujeme: