GRISI PLUS (www.grisiplus.eu)

Projekt GRISI PLUS
RRA ÚK je členem mezinárodního partnerství, které od ledna 2012 realizuje projekt se zkráceným názvem GRISI PLUS. Tento projekt „Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS“, podaný v OP spadá do Priority 1 Innovation and the knowledge economy, podoblasti „ Information Society“ operačního programu Interreg IVC.
Projekt je zaměřen na závažné problémy venkovských oblastí, jako jsou stárnutí a snižování počtu obyvatel, slabé místní hospodářství, izolace, nedostatečné využívání ICT, chybějící infrastruktura, nedostatek vůle po inovacích.
Cílem projektu GRISI PLUS je zlepšení efektivity a obohacení politik ekonomického rozvoje venkovských oblastí zvýšením využívání geomatických nástrojů, které se stávají významnou podporou i nástrojem pro veřejné činitele a tvůrce strategií pro venkovské oblasti. K dosažení tohoto cíle se budou mezi partnery projektu vzájemně vyměňovat zkušenosti, zjišťovat a přenášet osvědčené postupy ve dvou oblastech, které vzejdou ze společných témat pro revitalizaci venkovských oblastí.
Tohoto cíle hodlá projekt dosáhnout:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->rozvojem atraktivity venkovských oblastí, aby přitáhly nové obyvatele, s nimiž přijdou nové zkušenosti, znalosti a také prostředky,
<!--[if !supportLists]-->- propagací místních hmotných i nehmotných produktů.
Realizace projektu se má účastnit 14 partnerů z 11 členských států, z oblastí Sever, Jih, Východ, Západ, čímž bude vhodně pokryto území EU. Mezi partnery jsou regiony, provincie, asociace obcí a regionální rozvojové agentury s ohledem na dosaženou úroveň rozvoje, aby byla zajištěna výhodnost spolupráce dle metody win-win pro všechny zúčastněné venkovské regiony. Všichni partneři se aktivně zúčastnili přípravy projektu a většina z nich bude mít v projektu zásadní roli.
Hlavními výstupy a výsledky projektu jsou:
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->13 realizačních plánů (1 pro partnerský region) a vydání 1 příručky dobrých zkušeností
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Zlepšení 13 politik ekonomického rozvoje venkovských oblastí
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Úspěšný přenos nejméně 5 dobrých zkušeností
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Zjištění a analýza 10 dobrých zkušeností v každém partnerském regionu
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Informování 42 dalších příslušných institucí o výsledcích projektu
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Prezentace výsledků v existujících on-line médiích v každém partnerském regionu
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->5 studijních návštěv, 1 seminář a 1 školící setkání k výměně zkušeností
<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Organizace zahajovací a závěrečné konference s více než 450 účastníky
Pro venkovské oblasti Ústeckého kraje bude projekt významný přenosem zkušeností z jiných regionů EU, protože v Ústeckém kraji existuje řada venkovských oblastí, které trpí výše uvedenými problémy.
Veškeré pozitivní informace a zkušenosti získané v projektu rádi poskytneme zájemcům ze všech regionů ČR.

16.01.2012 10:00

Zastupujeme: