GRISI PLUS

GRISI PLUS

GRISI PLUS (Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS – Iniciativa pro geomatickou venkovskou informační společnost), je jméno nového projektu vybraného Evropskou komisí v rámci 4. Výzvy programu INTERREG IVC. Zahrnuje 13 partnerů z jedenácti členských států EU a Obchodní a průmyslovou komoru Gers jako vedoucího partnera. Jedním z partnerů projektu je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., reprezentující v projektu Ústecký kraj.

V dnešní době čelí venkovské oblasti nejrůznějším výzvám: stárnoucí a snižující se populace, slabá ekonomická výkonnost, izolace, malé využití informačních technologií, špatná infrastruktura, nedostatek inovací…To jsou důvody, proč GRISI PLUS chce přispět k modernizaci venkovských oblastí v EU.

Díky evropským projektům je cílem obchodní a průmyslové komory Gers propagovat provincii Gers prostřednictvím výzkumu, inovací a mezinárodní spolupráce. Tato strategie byla realizována prostřednictvím programu “Teleparc“, který si vzal za cíl dosažení konsensu mezi místními zainteresovanými stranami za účelem realizace plánu „Informační společnosti“ v provincii Gers.  Geomatika (věda spojující geografii a informatiku) byla vybrána jako základní kámen snahy o zavedení nových komunikačních technologií do venkovských oblastí.

Projekt GRISI PLUS směřuje k rozvoji efektivity a obohacení politik ekonomického rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím vyššího využití geografických informačních systémů a nástrojů geomatiky, s cílem dát podpůrné rozhodovací nástroje místním klíčovým hráčům a tvůrcům rozvojových politik. Aby bylo dosaženo tohoto cíle, partneři si budou vyměňovat zkušenosti, identifikovat a přenášet dobré příklady ve dvou hlavních oblastech:

  • Rozvoj atraktivity venkovských oblastí pro zvýšení počtu obyvatel.
  • Propagace místních hmotných a nehmotných produktů díky využití geomatických nástrojů a geografických informačních systémů.

GRISI PLUS sdružuje 14 partnerů z 11 členských států EU (Francie, Irsko, Litva, Kypr, Malta, Česká Republika, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Řecko. Partnerství zahrnuje regiony, provincie, sdružení obcí a místní rozvojové agentury.

Zahajovací setkání projektu GRISI PLUS project se konalo ve francouzském  Auch od 6. do 8. února 2012. Třicet osob reprezentujících 14 evropských partnerů jednalo po dobu 3 dnů v prostorách hospodářské komory a Innoparku o realizaci plánovaných akcí. Hosté z 13 evropských regionů přijeli zejména proto, aby si prohlédli dobré příklady projektů realizovaných provincií Gers prosřednictvím programu SOHO SOLO. Program SOHO SOLO přispěl k přivítání 500 rodin v 50 partnerských vesnicích v Gersu.

Zahajovací mezinárodní konference projektu se konala ve čtvrtek 9. února v obchodní a průmyslové komoře regionu Střední Pyreneje v Blagnacu. (Toulouse - Francie). Tato konference se zaměří na Geomatiku, základní kámen k rozvoji atraktivity evropských venkovských oblastí.  Osoby reprezentující Evropskou komisi, francouzskou vládní agenturu pro místní rozvoj, národního geografického institutu a 14 projektových partnerů debatovali o strategických výzvách pro rozvoj venkovských oblastí do roku 2020.

Zastupujeme: