Evropský projekt pro venkovské oblasti GRISI+ pokračuje

Evropský projekt pro venkovské oblasti GRISI+ pokračuje

V červenci 2013 se v ČR uskuteční další schůze mezinárodního partnerství projektu GRISI PLUS. Projekt byl vybrán Evropskou komisí v rámci 4. Výzvy programu INTERREG IVC. Je financován z ERDF a sdružuje 14 partnerů z jedenácti členských států EU (Francie, Irsko, Litva, Kypr, Malta, Česká Republika, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Řecko). Partnerství zahrnuje regiony, provincie, sdružení obcí a místní rozvojové agentury.

Podstatou projektu je výměna dobrých zkušeností mezi různými zeměmi EU. Partneři se seznamují s projekty z jiných zemí a vybírají z nich ty nejvhodnější k aplikaci obdobného projektu v jejich vlastním regionu. Následně zpracují akční plány pro implementaci vybraných projektů, které usnadní následnou realizaci. Partneři z 11 zemí EU navštíví v červenci 2013 Ústecký kraj, kde se seznámí s projekty, které se v ÚK úspěšně realizovaly s dopadem na rozvoj venkovských oblastí a přitom využívají nástroje informatiky a geomatiky.

Jedním ze zajímavých projektů, které mají šanci na uplatnění v Ústeckém kraji je projekt, který realizovali v Řecku z prostředků programu CBC Greece – Cyprus 2007-2013. Jedná se o projekt vytváření „stezek“ (pro pěší, cyklisty i automobilisty), které kombinují přírodní a kulturní prostředí. Vytváří se vzdělávací a tématické balíčky k posílení „zeleného“ povědomí a společné odpovědnosti v podnikání. Vytváří se nadnárodní aplikace (s využitím GIS a GPS technologií jako jsou portál a androidové aplikace), které poskytnou návštěvníkům on-line informace o stezkách. Bližší informace o tomto projektu lze získat na www.anetel.comVýsledkem je zvýšení přitažlivosti regionu pro turisty, kteří díky vytvořeným aplikacím obdrží rychle a jednoduše informace o službách, přírodních a kulturních zajímavostech.

V Ústeckém kraji se v současné době realizuje několik projektů cyklostezek, které se zabývají nejnákladnější a nejsložitější částí - vlastní infrastrukturou. Tyto stezky vedou krásnými partiemi Ústeckého kraje se spoustou přírodních a kulturních zajímavostí. Doplnění infrastruktury cyklostezek o GIS a GPS aplikace o okolních zajímavostech by určitě přivedlo do Ústeckého kraje zvýšené množství turistů. To by přispělo k rozvoji efektivity ekonomického rozvoje hlavně venkovských oblastí, kterými cyklostezky Ústeckého kraje prochází.

 

Další informace o vývoji projektu naleznete na http://www.grisiplus.eu

 

 

 

20.02.2013 11:44

Zastupujeme: