EU se inspiruje osvědčenými praxemi z Ústeckého kraje


EU se inspiruje osvědčenými praxemi z Ústeckého kraje

Program INTERREG EUROPE, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování strategií a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.

Z iniciativy španělské organizace Aragonese Federation of Municipalities, Regions and  Provinces (FAMCP) vzniklo v rámci tzv. 5. výzvy programu Interreg Europe partnerství 8 subjektů ze 7 regionů EU, aby vytvořilo projekt „Regional Actions To Innovative Programmes" se zkráceným názvem RATIO (https://www.interregeurope.eu/ratio/). Cílem tohoto projektu „Regionální akce k inovačním programům" je podpořit regionální ekonomický rozvoj ve venkovských regionech tím, že bude podpořena schopnost MSP inovovat své produkty a tak překonat bariéry svého růstu a konkurenceschopnosti. Podpora MSP bude realizována pomocí zlepšení inovačních strategií regionů na základě osvědčených zkušeností, získaných v jiných regionech EU od partnerů projektu RATIO.

Ve spolupráci českého partnera projektu (RRA ÚK) a Ústeckého kraje byly identifikovány následující 3 úspěšné praxe na podporu malého a středního podnikání, které byly poskytnuty jako inspirace zahraničním partnerům projektu RATIO:

1. Program podpory začínajícím podnikatelům ÚK v roce 2022

2. Obchůdek 2021+

3. Demonstrační farmy Ústeckého kraje v roce 2022

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech, aktivitách a výstupech jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


 

12.04.2022 14:34

Zastupujeme: