Enterprise Europe Network (www.een.cz)

 

Enterprise Europe Network ČR v Mostě

EEN

Enterprise Europe Network ČR v Mostě je součástí evropské sítě více než 600 partnerských organizací, které malé a střední podnikatelské klientele poskytují provázaný poradenský a informační servis podporující její rozvoj a úspěšnost na trhu. Fungování sítě, které je nastaveno pro časový horizont 2008– 2013, je založeno na klientském principu „no wrong door“(„není špatných dveří“) a principu interaktivní tvorby politiky Evropskou komisí.Naše služby a oba aplikované principy se tak v součinnosti maximálně podílejí na usnadnění každodenního života firem. 

Místem realizace služeb poskytovaných Enterprise Europe Network ČR v Mostě je území Ústeckého a Karlovarského kraje. 

Více informací o síti naleznete na -  www.enterprise-europe-network.cz případně http://een.ec.europa.eu/

 

Poskytované služby

  • Poradenství a informace v oblasti dotačních příležitostí
  • Příprava projektů a žádostí o udělení grantu (dotace)
  • Pomoc při vyhledávání obchodních a kooperačních partnerů v zahraničí
  • Informace o podmínkách podnikání v rámci trhů celé Evropy
  • Informační servis o regionu NUTS II Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraje), tvorba oborových analýz
  • Poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisech
  • Zajištění zpětné vazby mezi podniky EU a Evropskou komisí

 

Ke stažení

Informace o síti a činnosti Enterprise Europe Network ČR v Mostě

 

Hledáte nové obchodní příležitosti? - Nabízíme Vám rychlé, jednoduché a bezplatní řešení.

Každých 14 dnů je Vám od nás k dispozici nové číslo magazínu Zahraniční nabídky a poptávky, jehož obsahem je oborově tříděná inzerce zahraničních firem hledající v ČR kooperační a obchodní partnery. Zdrojem publikovaných informací je Databáze obchodní spolupráce BCD Evropské komise. 

Výdej žádaných inzerátů v plném znění a s kontakty provádíme na základě oznámení referenčního čísla inzerce korespondenčním, telefonickým či osobním kontaktem.

 

Vydání ročníku 2014

Kontaktní adresy k nabídkám a potávkám lze zdarma získat po vyplnění kooperačního listu.

Kooperační list

Zahraniční nabídky a poptávky č. 8

Zahraniční nabídky a poptávky č. 7

Zahraniční nabídky a poptávky č. 6

Zahraniční nabídky a poptávky č. 5

Zahraniční nabídky a poptávky č. 4

Zahraniční nabídky a poptávky č. 3

Zahraniční nabídky a poptávky č. 2

Zahraniční nabídky a poptávky č. 1

 

Kontakt

Ing. Tomáš Tuček tucek(a)rra.cz pořádání akcí, zprostředkování zahraniční obchodní spolupráce, zpětná vazba Evropské komisi, vedení agendy střediska
vedoucí střediska 417 637 452
Ing. Jiří Polívka polivka(a)rra.cz dotační poradenství a management, příprava projektů a žádostí o dotaci, investice a průmyslové nemovitosti v ČR
projektový manažer
Mgr. Jan Kučera kucera(a)rra.cz podmínky podnikání na trzích EU vč. vysílání pracovníků, pořádání akcí, dotační poradenství
projektový manažer
Ing. Martin Merker merker(a)rra.cz propagace a publicita, pořádání akcí, poradenství v oblasti komunikace a IT, lektorství práce na PC
projektový manažer 475 200 016

 

04.06.2014 12:32

Zastupujeme: