Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Odbor Ekonomické poradenství

Odbor Ekonomické poradenství (EP) Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) se zaměřuje na podporu rozvoje malého a středního podnikání. Při své činnosti využívá aktivní spolupráce s významnými tuzemskými i zahraničními organizacemi a institucemi. Proto může uspokojovat rostoucí požadavky podnikatelů a firem komplexně z jednoho místa. Dále odbor EP spravuje účetní a personální agendu společnosti a systém jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 udělený akreditovaným certifikačním orgánem KOMORACERT® vedeným pod registračním číslem č. 3184.

Nabídka služeb odboru

 • technická a organizační pomoc firmám, které se připravují na využití dotačních programů ČR a EU nebo jsou v nich zařazeny
 • zpracování povinné projektové dokumentace (studie proveditelnosti, projektový záměr, CBA analýza, apod.)
 • finanční a ekonomické poradenství (ekonomické rozbory, finanční analýzy a studie)
 • podnikatelské plány (pro vnitřní i vnější potřeby organizace)
 • servis pro začínající podnikatele (podnikatelské náměty, marketing, tvorba podnikatelského záměru, možnosti financování)

Služby pro Vaše úspěšné působení na trhu Evropské unie

RRA ÚK je hostitelskou organizací Enterprise Europe Network Most (EEN Most) s působností pro Ústecký a Karlovarský kraj, jehož činnost je administrována přímo Evropskou komisí. Je jedním ze sedmi EEN v České republice a cca 290 v Evropě a Středomoří, jež poskytují podporu malým a středním podnikatelům prostřednictvím svých asistenčních a informačních služeb. EEN Most se specializuje na služby v oblasti dotačního poradenství, evropské obchodní spolupráce a posílení firemní inovace. Mezi nejvíce žádané služby patří:

 • poskytování aktuálních informací o Evropské unii, o podnikatelském prostředí a trzích EU, legislativě, programech na podporu podnikání, projektech a grantech, veřejných soutěžích a zakázkách
 • aktivní vyhledávání partnerských firem v zahraničí
 • odborná asistence při zapojení českých firem do evropských programů a akcí na podporu podnikání
 • zajištění odborného doprovodu při obchodních jednáních se zahraničními i tuzemskými partnery
 • pořádání odborných seminářů a dalších akcí za účelem poznání jednotného trhu EU a navázání obchodní spolupráce
 • příprava a distribuce informačních materiálů a médií

 

 

Nahoru>

Zastupujeme: