Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Ekonomické poradenství

Odbor Ekonomické poradenství (EP) Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) se zaměřuje na podporu rozvoje malého a středního podnikání. Při své činnosti využívá aktivní spolupráce s významnými tuzemskými i zahraničními organizacemi a institucemi. Proto může uspokojovat rostoucí požadavky podnikatelů a firem komplexně z jednoho místa. Dále odbor EP spravuje účetní a personální agendu společnosti.

Nabídka služeb odboru

  • technická a organizační pomoc firmám, které se připravují na využití dotačních programů ČR a EU nebo jsou v nich zařazeny
  • zpracování povinné projektové dokumentace (studie proveditelnosti, projektový záměr, CBA analýza, apod.)
  • finanční a ekonomické poradenství (ekonomické rozbory, finanční analýzy a studie)
  • podnikatelské plány (pro vnitřní i vnější potřeby organizace)
  • servis pro začínající podnikatele (podnikatelské náměty, marketing, tvorba podnikatelského záměru, možnosti financování)

 

Nahoru>

Zastupujeme: