ECCOP.NET

ECCOP.NET

ECCOP.NET


Popis projektu

Evropská komise, generální ředitelství Podniky a průmysl v rámci svého programu finanční pomoci schválilo projekt eccop.net s následujícím zaměřením:

“Spolupráce a tvorba klastrů MSP – pilotní projekt Evropských obchodních kooperačních setkání a aktivit na podporu tvorby klastrů v hraničních regionech nových a starých států EU”.

Smlouva o poskytnutí grantu mezi Evropskou komisí a Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) jako vedoucím partnerem projektu byla podepsána 20. prosince 2006.

Název projektu - eccop.net je akronym pro “Evropskou síť klastrů a kooperace”.

Cíle

Cíle projektu jsou:

  • Uskutečnění kvalitních kooperačních setkání v kontextu tradičních a nově se objevujících mezinárodních aktivit;
  • posílení regionálních, dvoustranných a mezinárodních sítí a klastrů;
  • integrace rozhodovacích institucí na regionální a národní úrovni s cílem zajistit úspěšný výstup;
  • využití synergie současných a plánovaných projektů a programů;
  • zajištění udržitelnosti výstupů projektu.

Cílové skupiny

Cílové skupiny projektu jsou:

  • MSP a sítě MSP podnikajících v různých činnostech v oblasti technologií podporujících životní prostředí, obzvláště zaměřené na obnovitelné zdroje energie;
  • speciální moduly podporující strojírenství, energetiku, ekologickou výstavbu, ekologickou efektivitu;
  • zprostředkující prostředí obklopující MSP (předávací místa, komory).

Cílové regiony projektu

Cílové regiony jsou 2 dobře zavedená klíčová území z projektů 3.CIP a REVITAE. Tedy eccop.net spojuje 12 partnerů ze Saska, Braniborska, Estonska, Polska, České republiky, Rakouska, Slovinska a Itálie. To zajišťuje kontinuitu a dlouhodobost mezinárodních kooperačních snah v rámci evropských projektů.

Další informace

Doba trvání projektu je 18 měsíců.
Rozpočet projektu dosahuje 935 000 €, z čehož 70% tvoří podpora.

Očekáváme také, že tento projekt podpoří velmi úzkou spolupráci mezi všemi účastníky z obchodní a vědecké oblasti stejně jako z vládních a administrativních institucí zúčastněných regionů, což vytvoří synergii, posílí konkurenceschopnost MSP a přispěje k udržení a zintenzivnění obchodních vztahů.

Pro další informace kontaktujte, prosím:

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Dr. Gerhard Kirkamm, koordinátor projektu
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden, SRN
Tel.: 0049 (351) 2138-371
Fax: 0049 (351) 2138-119


Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Ing. Jiří Polívka, projektový manažer
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 00420 476 206 538 linka 215
Fax: 00420 476 706 331
E-mail: polivka(a)rra.cz


Web projektu:

http://www.eccop.net
prezentuje projekt a jeho partnery, dává informace o partnerských regionech a jejich potenciálu, informuje o plánovaných kooperačních setkáních při mezinárodních veletrzích a spojuje zainteresované podnikatele na kooperační profily zúčastněných evropských MSP.

http://www.cooperationmarket.net
je vytvořen jako Evropská kooperační databáze. V tuto chvíli obsahuje více než 140 firemních profilů ze sektoru technologií pro ŽP, obnovitelné zdroje energie, energeticky úsporné budovy, strojírenství a energetika a služby.

Nahoru>

Zastupujeme: