Zpráva z 2. setkání partnerů projektu ReNewTown

 

Jak zatraktivnit a využít budovy a veřejná prostranství postavená za dob socialismu? Odpovědi najdete s ReNewTown.


Zpráva z druhého setkání partnerů projektu ReNewTown

Za problematikou snižování disparit mezi městskými částmi vybudovanými za éry socialismu se tentokrát sjeli partneři projektu ReNewTown do města Velenje v severovýchodním Slovinsku. Dva zástupci České republiky – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a Městská část Praha 11 – se aktivně zapojili do následujícího třídenního programu:

 

Den 1 – Jednání řídícího výboru

(4.10.2011)

Jednání probíhalo bez účasti veřejnosti a věnovalo se vývoji hlavních projektových aktivit, tj. implementaci pilotních akcí, projektové metodologii, souladu s harmonogramem a organizačním záležitostem včetně PR projektu a finančních náležitostí. Diskuze v otázkách metodologie byla zaměřena na 3 témata, která jsou současně význačnými výstupy projektu: realizaci průzkumů v dotčených oblastech, představení příkladů dobré praxe a přípravu databáze iniciativ významných pro komplexní řešení regenerace městských částí se socialistickou zátěží. Laická i odborná veřejnost bude o výsledcích místních průzkumů a příkladech dobré praxe informována formou zpracovaných zpráv, které budou umístěny na internetovém portálu www.renewtown.eu.

 

Den 2 – Poznávací návštěva urbanistické situace města Velenje

(5.10.2011)

Následujícího dne se projektoví partneři za doprovodu místních expertů zúčastnili exkurze, která jim představila socialistické dědictví města Velenje a příklady nalezených úspěšných řešení v managementu a využití těchto staveb a prostor pro současnost. Zároveň byly prezentovány projekty na podporu rozvoje malého a středního podnikání (podnikatelské centrum, výstavba nového technologického centra), činnost výzkumného centra pro energii a historie těžby uhlí.

 

Den 3 – Technické jednáníá schůze s účastí expertů

(6.10.2011)

Závěrečný den setkání se uskutečnila technická schůze, kam byli přizváni mezinárodní experti za účelem výměny zkušeností z oblasti regenerace socialistické městské architektury a veřejných prostranství. Prezentace slovinských odborníků, zakončené podnětnou diskuzí, výrazně přispěly k ideám a konceptům projektu ReNewTown na druhou stranu velmi oslovily přítomné experty.

 

Program zahrnoval příspěvky k tématu ekonomického, environmentálního a demografického kontextu rozvoje postsocialistických měst na příkladu města Velenje a Nova Gorica.

 

Více informací naleznete na www.renewtown.eu, www.rra.cz.

O projektu Vám také rádi poskytnou informace Mgr. Dana Krejsová (krejsova@rra.cz) nebo Bc. Libor Kudrna (kudrna@rra.cz).

 

Projekt ReNewTown (Nové post socialistické město: konkurenceschopné a atraktivní), byl zahájen v dubnu 2011 a potrvá do března 2014. Do projektu se zapojilo celkem 8 partnerů z pěti zemí (Polsko, Česká republika, Slovensko, Německo a Slovinsko), vedoucím partnerem je Polish Academy of science, Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Oganisation z Varšavy (Polsko). Celkový rozpočet projektu činí cca 1,5 mil. Eur, z čehož téměř 1,3 mil. Eur bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Central Europe (3. výzva).

 

04.11.2011 11:28

Zastupujeme: