O dotace pro podnikatele je obrovský zájem!

O dotace pro podnikatele je obrovský zájem!


Podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) bylo v rámci prvních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podáno přes 5 500 projektů za více než 50 mld. Kč. Celková alokace OPPIK na celé období let 2014-2020 je cca 130 mld. Kč (na první výzvy bylo vyčleněno přibližně 25 %). Z toho je patrný obrovský zájem podnikatelů
o dotace. Nejvíce žádostí směřuje na rekonstrukce nemovitostí, energetické úspory či na pořízení nových technologií pro malé a střední podniky.

Vzhledem k výše uvedenému bude zřejmě stále častější vyhlašování tzv. „průběžných výzev" či „výzev kolových s omezením". V praxi to znamená, že bude rozhodující termín podání projektové žádosti, neboť po dosažení určité hranice (například dvojnásobek alokace) bude příslušná výzva uzavřena.

Přesné znění výzvy bývá zveřejněno 30 dní před spuštěním podávání samotných žádostí. V takto krátké době není zpravidla možné projekt kvalitně připravit (například u rekonstrukce podnikatelské nemovitosti je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci). Je tedy třeba své projektové záměry připravovat v předstihu a dlouhodobě. Jinak bude velmi obtížné v tak velké konkurenci projektů uspět.

V této souvislosti Vám nabízíme naše konzultační služby související s přípravou projektů, komplexním zpracováním projektových žádostí a podnikatelských plánů. Známe obecné podmínky jednotlivých programů podpory a tak dokážeme v předstihu poradit, na co se zaměřit.

Zkušenost a kvalitu námi poskytovaných služeb lze doložit dosavadními úspěchy na poli dotačního poradenství. Naše společnost působí na trhu již 21 let. V rámci minulého programovacího období (2007 - 2014) pomohla svým klientům k získání dotací pro projekty v hodnotě převyšující 5,5 mld. Kč a zajistila administrativní doprovod příjemcům dotace u projektů o objemu převyšujícím 2,6 mld. Kč. Přehled referencí včetně kontaktů pro ověření kvality poskytovaných služeb naleznete na našich webových stránkách na adrese www.rra.cz v sekci reference.

Pro podrobnější informace o možnostech spolupráce, pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru nebo pro celkové posouzení Vaší rozvojové strategie z hlediska dotačních možností, nás prosím kontaktujte na emailové adrese rra@rra.cz, nebo na telefonních číslech +420 417 633 240 / +420 777 228 086.

 

Ing. Martin Merker, ředitel sekce Ekonomické poradenství (podpora podnikání).

 

17.12.2015 08:21

Zastupujeme: