Clusters Cord (www.clusterscord.eu)

Clusters Cord – Clusters and Cooperation for Regional Development in Central Europe – 2CE202P1

www.clusterscord.eu

 

Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters Cord


Místo konání: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6

Datum: 6. února 2013

Pozvánka a program konference

 

 

RRA ÚK je zatím jediný vedoucím partnerem mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD v České republice, který uspěl ve druhé výzvě Central Europe - Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Cílem projektu je podpora malých a středních podniků (SME) při zakládání a rozvoji sítí klastrů ve všech partnerských zemích. 

Oficialní loga

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

 

Popis projektu

"CLUSTERS-CORD je mezinárodním kooperačním projektem zaměřeným na společné hledání odpovědi na otázku, jak zvýšit možnosti regionálního rozvoje klastrů a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvedne konkurenceschopnost Centrální Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Projekt je zaměřen na předem definovaná odvětví, která byla stanovena v přípravné fázi partnery: mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, výrobní technologiemi dřevozpracující průmysl a zpracování potravin. 

Hlavní aktivitou projektu je spolupráce mezi klastry a výměna jejich zkušeností. V rámci projektu se předpokládá vznik 3 meta/nadnárodních klastrů, neboli sdružení klastrů se stejným zaměřením, sloužící především k výměně zkušeností a osvědčených postupů mezi jednotlivými zeměmi EU. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce přispět k rozvoji a zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich sdružení do klastrů a tím podpořit i regionální rozvoj jednotlivých regionů. Aktivity projektu jsou rozděleny do jednotlivých pracovních balíčků: WP1 Řízení a koordinace, WP2 Komunikace, znalostní management a distribuce informací, WP3 Výměna zkušeností vedoucí k identifikaci osvědčených postupů a WP4 Spolupráce klastrů a vytvoření meta klastrů. 

Partneři projektu se snaží také navázat spolupráci se zástupci obdobných projektů (CNCB, C-Plus), klastrových iniciativ (Národní klastrová asociace), pozorovateli (MPO, MMR, CzechInvest, Ústecký kraj) a Evropskou klastrovou observatoří. 

Dalšími aktivitami projektu je vytvoření webového portálu projektu, který bude sloužit k výměně zkušeností týkajících se klastrů, prezentaci studií a zpráv (Benchmarkingové studie, komunikační plán, mapování klastrů, studie a analýzy, strategické plány, osvědčené postupy, výměna zkušeností, nadnárodní klastrování), k hodnocení klíčových témat v rámci klastrové politiky v každém regionu. Poslední etapa projektu bude zaměřena na spolupráci a rozvoj klastrů, výměnných návštěv zástupců, reprezentantů a manažerů klastrů, případně regionálních politiků, které budou financovány prostřednictvím projektu. Důležitým výstupem bude existence nejméně 3 nadnárodních metaklastrů v jednotlivých průmyslových odvětví v tzv. „post projektové fázi“.


Partneři projektu

Vedoucí partner:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., ČR

Partneři projektu:
Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS), GER
Pieštanská regionálna Rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraje, SK
Regional development agency CELJE l.t.d., SLO
Mid-Pannon Regional Development Company, HU
Regional Development Agency Bielsko-Biala, PL
Upper Austrian Chamber of Commerce, AT
Milano Metropoli Development Agency, IT
“ARLEG” S.A. Regional Development Agency, PL
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj o.s, ČR 

Doba realizace: Březen 2010 – únor 2013 (36 měsíců), Počet partnerů: 10, Rozpočet projektu: 1 460 000,- EUR 

Kontakt: Mgr. Dana Krejsová - krejsova@rra.cz; tel: 475 200 016

 

10.01.2012 14:42

Zastupujeme: