Clusters Cord

Clusters Cord

Clusters Cord – Clusters and Cooperation for Regional Development in Central Europe – 2CE202P1

www.clusterscord.eu

 

Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters Cord

 

Místo konání: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6

Datum: 6. února 2013

Pozvánka a program konference

 

RRA ÚK je zatím jediný vedoucím partnerem mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD v České republice, který uspěl ve druhé výzvě Central Europe - Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Cílem projektu je podpora malých a středních podniků (SME) při zakládání a rozvoji sítí klastrů ve všech partnerských zemích.


Oficialní loga

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

 

Popis projektu

"CLUSTERS-CORD je mezinárodním kooperačním projektem zaměřeným na společné hledání odpovědi na otázku, jak zvýšit možnosti regionálního rozvoje klastrů a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvedne konkurenceschopnost Centrální Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Projekt je zaměřen na předem definovaná odvětví, která byla stanovena v přípravné fázi partnery: mobilita a logistika, ICT, automobilový průmysl a letectví, cestovní ruch, lékařské vědy, energetika a životní prostředí, výrobní technologiemi dřevozpracující průmysl a zpracování potravin.

Hlavní aktivitou projektu je spolupráce mezi klastry a výměna jejich zkušeností. V rámci projektu se předpokládá vznik 3 meta/nadnárodních klastrů, neboli sdružení klastrů se stejným zaměřením, sloužící především k výměně zkušeností a osvědčených postupů mezi jednotlivými zeměmi EU. Cílem projektu je na základě mezinárodní spolupráce přispět k rozvoji a zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich sdružení do klastrů a tím podpořit i regionální rozvoj jednotlivých regionů. Aktivity projektu jsou rozděleny do jednotlivých pracovních balíčků: WP1 Řízení a koordinace, WP2 Komunikace, znalostní management a distribuce informací, WP3 Výměna zkušeností vedoucí k identifikaci osvědčených postupů a WP4 Spolupráce klastrů a vytvoření meta klastrů.

Partneři projektu se snaží také navázat spolupráci se zástupci obdobných projektů (CNCB, C-Plus), klastrových iniciativ (Národní klastrová asociace), pozorovateli (MPO, MMR, CzechInvest, Ústecký kraj) a Evropskou klastrovou observatoří.

Dalšími aktivitami projektu je vytvoření webového portálu projektu, který bude sloužit k výměně zkušeností týkajících se klastrů, prezentaci studií a zpráv (Benchmarkingové studie, komunikační plán, mapování klastrů, studie a analýzy, strategické plány, osvědčené postupy, výměna zkušeností, nadnárodní klastrování), k hodnocení klíčových témat v rámci klastrové politiky v každém regionu. Poslední etapa projektu bude zaměřena na spolupráci a rozvoj klastrů, výměnných návštěv zástupců, reprezentantů a manažerů klastrů, případně regionálních politiků, které budou financovány prostřednictvím projektu. Důležitým výstupem bude existence nejméně 3 nadnárodních metaklastrů v jednotlivých průmyslových odvětví v tzv. „post projektové fázi“.

Ke stažení

Leták; Brožura

FlyerBrochure

 

Aktuality / připravované akce

28.5 2012 - Mezinárodní spolupráce se stává důležitým hráčem na poli klastrů

10.4.2012 - Jak upevňovat spolupráci mezi klastry

16.1. 2012 - Výměnná fóra pro členy klastrů zahájena

4. 11. 2011 - Projekt Clusters Cord v Miláně

Partneři projektu

Vedoucí partner:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., ČR

Partneři projektu:
Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS), GER
Pieštanská regionálna Rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraje, SK
Regional development agency CELJE l.t.d., SLO
Mid-Pannon Regional Development Company, HU
Regional Development Agency Bielsko-Biala, PL
Upper Austrian Chamber of Commerce, AT
Milano Metropoli Development Agency, IT
“ARLEG” S.A. Regional Development Agency, PL
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj o.s, ČR

Doba realizace: Březen 2010 – únor 2013 (36 měsíců), Počet partnerů: 10, Rozpočet projektu: 1 460 000,- EUR

Kontakt: Mgr. Dana Krejsová - krejsova@rra.cz; tel: 475 200 016

Realizované akce

Projektová setkání:
• Zahájení projektu s CzechInvestem 23. – 24. 3. 2010, hotel Širák, v Mostě, Česká republika;
• 2. projektové setkání partnerů – 22. – 23. 6. 2010, Wroclav, Polsko;
• 3. projektové setkání partnerů – plánované na konec listopadu, Székesfehérvár Maďarsko.

Telekonference:
• Pravidelné virtuální konference – 1. úterý od 10:00 hod. v měsíci

Prezentace na mezinárodních konferencích/kongresech:
• Kongres „Strategie pro inovace a konkurenceschopnost v Evropě“ ve Stuttgartu dne 14. 4. 2010, Německo;
• Evropská klastrová konference – 29. 9. – 1. 10. 2010, Brusel, Belgie.

Semináře a školení organizované v rámci Central Europe:
• Informační seminář pro hlavní partnery - 19. – 20. listopadu 2009, Vídeň, Rakousko;
• Finanční řízení projektu a následná kontrola s workshopy – 23. – 24. 2. 2010, Vídeň, Rakousko;
• Seminář o přípravě projektových žádostí/ Kontrola prvního stupně – 1. – 2. 2. 2010, Praha, Česká republika;
• Komunikační seminář s workshopy Central Europe – 15.- 16. 6. 2010, Gdaňsk, Polsko.

Během realizace projektu se uskuteční několik setkání mezi klastrovými iniciativami, manažery klastrů, místními politikami, facilitátory a pozorovateli, Benchmarkingová konference, setkání s pozorovateli klastrů, výměnná fóra, regionální školení klastrových managerů v jednotlivých partnerských zemích a závěrečná konference.

Užitečné odkazy

Ke stažení

Formulář pro klastry

Pozorovatelé

Nahoru>

Zastupujeme: