CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH

Národní program podpory cestovního ruchu 2010-2015 - Podprogram Cestování dostupné všem

Dne 1. prosince 2014 byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotaci pro rok 2015 a Zásady podprogramu pod názvem - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM. Výzva je určena podnikatelským subjektům a nově i obcím. Spoluúčast příjemce dotace je minimálně 50% celkových uznatelných nákladů akce. Žádosti je možné předkládat na podatelnu MMR od 5. ledna 2015 do 12. února 2015, 16:00 hod.

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí. Elektronický formulář Žádosti od 8. prosince 2014 přístupný na adrese:  http://www3.mmr.cz/zad

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/rok-2015-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem


23.01.2015 13:56

Zastupujeme: