Brožura projektu RATIOBrožura projektu RATIO

Brožura projektu RATIO stručně prezentuje dosažené hlavní výstupy partnerského konsorcia v 1. fázi projektu (1. 4. 2016 – 31. 3. 2018), které tvoří zpracované regionální akční plány zahrnující návrhy proinovačních opatření vycházejících z ověřených praxí úspěšně realizovaných v zahraničích regionech.

Publikaci zpracoval lead partner projektu na základě dodaných podkladů jednotlivými partnery projektu, má elektronickou formu a je vypracována v AJ. Akční plán RATIO pro Ústecký kraj je prezentován na str. 6 - 7.

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech a aktivitách jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


Brochure Interreg Ratio

 

22.05.2018 10:27

Zastupujeme: