Atlasem k profesionalizaci

Atlasem k profesionalizaci


Aktualita vydána dne: 4. 10. 2006

Bez obchodu není centrum a bez centra není město. To je historická zkušenost a zůstává pravdou i v nových tržních podmínkách. Mimořádný význam to má pro Most, který si své centrum teprve buduje.

Zavedení tržního hospodářství v roce 1990 zcela změnilo poptávku a nabídku po obchodních službách. Ve městě došlo k rychlé privatizaci centrálně ovládané obchodní sítě a vzniklo velkého množství malých obchodů. Následoval rozvoj nových prodejních metod, vznik nových společností a zejména volný vstup zahraničních řetězců, které zcela změnily podmínky pro provozování maloobchodů. Trh zvyšoval nároky na efektivitu, profesionalitu a zázemí obchodů, což přineslo prospěch spotřebitelům, na druhé straně však způsobil zánik velkého množství drobnějších obchodů ve městě.
Současný stav obchodní sítě se přiblížil evropskému standardu co do plochy a kvality služeb. Určité rozvážení se předpokládá po zasídlení obchodních firem v novém centru služeb, které by mělo zahájit provoz na 1. náměstí v r. 2008.
Obchodní atlas Statutárního města Most (dále jen atlas) se může stát významným nástrojem pro podporu rozvoje obchodu a služeb ve městě. Může změnit pohled vedení města na obchod a možnosti jeho regulace v místech, na kterých má město zájem. To by bylo plně v souladu s rozvojovými prioritami, které si vytýčilo město ve svém rozvojovém plánu v r. 2004.

Atlas umožňuje svým zpracováním a obsahem zejména :

  • využívat atlas jako nástroj rozhodování o dalším rozvoji oblasti služeb na území města
  • využívat atlas jako nástroj pro poradenství podnikatelům v oblasti služeb a pro zaměření jejich dalšího rozvoje
  • využívat atlas pro prezentaci služeb na území města
  • využívat informace z atlasu pro zpracování žádostí o finanční podporu projektů na podporu služeb

Podmínkou pro optimální využívání atlasu při rozhodovacích procesech je průběžná práce s ním, aktualizace jeho databáze a schopnost analyzovat jeho výstupy. Využívání tohoto nástroje může přispět k profesionalizaci jak politických rozhodnutí, tak výkonného týmu magistrátu.

Atlas není určen pro vyhledávání konkrétních služeb a prodejen, kde si mohou občané nakoupit potřebné zboží. Atlas je svým charakterem nástrojem strategického rozhodování a nenahraditelnou pomůckou pro správný rozvoj města.

Nahoru>

04.10.2006 00:00

Zastupujeme: