Analýza dosavadních výsledků některých předvstupních a strukturálních nástrojů využitelných ...

Analýza dosavadních výsledků některých předvstupních a strukturálních nástrojů využitelných venkovskými obcemi a mikroregiony na území NUTS II - Severozápad


Aktualita vydána dne: 4. 11. 2005

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje uspěla v grantovém řízení Úřadu vlády České republiky v rámci vyhlášené Koncepce informování o evropských záležitostech s předloženým projektem \"Analýza dosavadních výsledků některých předvstupních a strukturálních nástrojů využitelných venkovskými obcemi a mikroregiony na území NUTS II - Severozápad\".

Výsledkem projektu bude stejnojmenná informativní brožura určená reprezentantům euroregionů, starostům a zastupitelům obcí resp. vedoucím představitelům mikroregionů a studentům vyšších typů škol. Publikace bude informovat o základních principech regionální politiky EU, dále o výsledcích předvstupních programů EU SAPARD a Phare CBC - Fond malých projektů, jakož i o probíhajících iniciativách INTERREG IIIA a LEADER+.

Zhodnoceny budou rovněž dosavadní výsledky Společného regionálního operačního programu v regionu soudržnosti Severozápad. Věříme, že tato publikace přispěje k nastartování širší diskuse o problémech a možnostech jejich řešení a napomůže tak širší informovanosti o programech a iniciativách využitelných zvláště ve venkovském prostoru. Zaslání publikace lze zdarma objednat na adrese vacenovsky(a)rra.cz nebo telefonicky na čísle 476 206 538.

04.11.2005 00:00

Zastupujeme: