AMiCEVýroba, vysoce koncentrovaná v jádrové oblasti střední Evropy (CE), je jednou z klíčových hnacích sil růstu zaměstnanosti v Evropě. Pokročilé technologie výroby (AM – Advanced Manufacturing) jsou klíčovou hybnou silou konkurenceschopnosti v řadě úspěšných průmyslových odvětví, která přispívají k udržení talentů a pracovních míst v CE, vůči oblastem s nižšími mzdovými náklady.

AMiCE se bude zabývat třemi hlavními výzvami pro přijetí moderních výrobních technologií malými a středními podniky: přístup ke znalostem, podpora investic a konkurenceschopnost těchto projektů (návratnost investic). Projekt AMiCE bude zaměřen na podporu technologií AM v zemích Evropské unie se zaměřením na 3D tisk (3DP) v rámci principů cyklické ekonomiky.

AMiCE propojí 5 inovačních uzlů do CE (DE, PL, SK, IT, CZ), u nichž mají AM vysokou prioritu v jejich RIS3 strategiích, když bude zastoupen prostřednictvím regionálních tandemů partnerů: podnikatelských institucí a vedoucích vysokých škol. Konsorcium bude zahrnovat také špičkového partnera z Katalánska (Španělska), který odráží přenos znalostí z vedoucího regionu této oblasti mimo střední Evropu, posílení spojení s evropskou iniciativou Vanguard.

Rozvíjející se povaha 3D tisku a roztříštěnost požadovaných znalostí ve střední Evropě volají po nadnárodní spolupráci, umožňující replikaci osvědčených postupů na různých místech. AMiCE je strukturován do 3 tematických WPS (pracovních částí) a bude finančně podporovat implementaci znalostní platformy, sítě sdílených demonstrátorů a pilotních linek (předvádění osvědčených výhod 3D tisku novým koncovým uživatelům-malým a středním podnikům) a vytvoření programu odborné přípravy a poradenství k podpoře rozvoje koncepcí a projektů koncipovaných malými a středními podniky.

Partneři předpokládají, že osloví více než 1200 malých a středních podniků v CE, aktivně podpoří více než 300 z nich, kteří přijmou novou výrobní technologii prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Další regionální financování, jakož i soukromé investice a smlouvy zajistí dlouhodobé financování udržitelnosti lokalit.

21.12.2017 13:47

Zastupujeme: