Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP

Řídicí orgán IROP vydal dne 16. 2. 2016 aktualizaci Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Předmětem aktualizace je upřesnění a doplnění informací na základě kontaktu s žadateli.

Z provedených změn bychom chtěli upozornit zejména na kapitolu Monitorování projektů, do které byla doplněná nová příloha s postupy pro vyplňování Zjednodušené žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu v systému MS2014+ (příloha č. 26). Nově doplněn byl také Seznam účetních dokladů (příloha č. 25). Obecná pravidla pro žadatele a příjemce byla rozšířena o informace a postupy týkající se integrovaných projektů.
Základní přehled změn, které se týkají jak samotného textu Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, tak i jejich příloh, je uveden na str. 8 těchto Pravidel.
Obecná pravidla spolu s přílohami jsou zveřejněna zde, odkazy na aktualizovanou verzi jsou rovněž uvedeny u každé výzvy.19.02.2016 11:14

Zastupujeme: