Aktuality OP VK

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 30. 01. 2011

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Prioritní osa 1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací a přílohy naleznete na odkazu Zdroj.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-2

30.01.2011 00:00

Zastupujeme: