Aktuality OP VK

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 26. 12. 2010

Vyhláška č. 365/2010 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb

Vážení žadatelé/příjemci, vezměte prosím na vědomí vyhlášku č. 365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 365/2010 Sb.).

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaska-c-365-2010-sb-o-fondu-kulturnich-a-socialnich

Etická výchova, moderní české dějiny, badatelské aktivity a matematická gramotnost – ministerstvo školství nabízí dotace z evropských fondů (OPVK)

Ministerstvo školství vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost . Úspěšné projekty budou zaměřené na zavádění vzdělávacího oboru „Etická výchova“, podporu výuky moderních československých a českých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech a podporu badatelských aktivit žáků ZŠ i SŠ v přírodních vědách.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eticka-vychova-moderni-ceske-dejiny-badatelske-aktivity-a-1

Realizace úhrad v závěru roku 2010 a začátkem roku 2011

Na základě Pokynu k oběhu účetních dokladů koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 čj. 28271/2010-18 byl k zajištění prací spojených s roční účetní závěrkou MŠMT za rok 2010 a s přihlédnutím k požadavkům a termínům České národní banky pro předkládání platebních příkazů koncem roku stanoven termín 10.12.2010 pro nejpozdější předkládání platebních poukazů na úhradu závazků.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/realizace-uhrad-v-zaveru-roku-2010-a-zacatkem-roku-2011

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/esf-aktuality

26.12.2010 00:00

Zastupujeme: