Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 10. 12. 2011

Struktura projektu dle Benefitu 7 [DOC, 50 kB]

Struktura projektu k žádosti, kterou lze využít ke konzultaci a ke zpracování projektového záměru.

Název projektu

Doba realizace

Stručný obsah projektu (1000)

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ (2000)

Zkušenosti s prací s cílovou skupinou (2000)

Popis projektu

Cíle projektu (2000)

Zdůvodnění potřebnosti (2000)

Popis cílové skupiny (2000)

Zapojení a motivace cílové skupiny (2000)

Přínos pro cílovou skupinu (2000)

.

Rizika projektu (2000)

Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik) (2000)

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF (2000)

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní (2000)

Vazba na jiné projekty (2000)

Vnitřní postupy řízení a organizace (2000)

Klíčové aktivity

KA 01

Název

Podrobný popis realizace klíčové aktivity (2000)

Výstup klíčové aktivity (2000)

KA 02

Název

Podrobný popis realizace klíčové aktivity (2000)

Výstup klíčové aktivity (2000)

Harmonogram projektu

Realizační tým

Název pozice

Úvazek

Sazba

Pracovní náplň (1000)

Rozpočet

Doporučujeme samostatnou tabulku v excelu

Harmonogram čerpání

Horizontální témata

Vliv na rovné příležitosti (2000)

Udržitelný rozvoj (2000)

Monitorovací indikátory

Výběrová řízení

Předmět

Částka

Popis (2000)

Publicita

Vybrat z nabídky a ke každému druhu popis (1000)

Další projekty

 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1663606

 

Příručka - Elektronická monitorovací zpráva [PDF, 4,4 MB]

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1663737

 

Metodika monitorovacích indikátorů VERZE 3 [PDF, 2,1 MB]

Zdroj http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450018&id_dokumenty=1663734

 

 

12.12.2011 08:37

Zastupujeme: