Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 26. 11. 2011

Prezentace - seminář pro žadatele - 3. výzva - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - 22.11.2011 Ústí nad Labem

Prezentace k plánovanému semináři dne 22.11.2011, který byl z důvodu nedostatečného počtu zájemců zrušen.


Odkazy

 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1663465&p1=176458

 

Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 - Závěrečná zpráva

Studie Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 představuje komplementární nástroj pro průběžný monitoring postupu v implementaci OP, která celkově hodnotí vývoj implementace OP VK k referenčnímu datu 31.12.2010. Hodnocení bylo zaměřeno na zhodnocení vyhlášených výzev, absorpční kapacity, průběhu čerpání finančních prostředků a naplňování pravidla N+2/N+3, naplňování stanovených cílů prioritních os, programu, relevantních cílů NSRR, analýzu problémů a rizik zjištěných při implementaci intervencí OP nebo v rámci uskutečněných evaluací.

Roční hodnocení pokroku OP VK 2010_Závěrečná zpráva.pdf

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/rocni-hodnoceni-pokroku-op-vk-2010-zaverecna-zprava

 

28.11.2011 08:39

Zastupujeme: