Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 13. 11. 2011

OPVK Ústecký kraj

· [10.11.2011] Zveřejnění výsledků 1. výzva II.GG - oblast podpory 1.3 [PDF, 154 kB]

Výsledky výběrového procesu v oblasti podpory 1.3 - 1. výzva II.GG

· [10.11.2011] Zveřejnění výsledků 1. výzva II.GG - oblast podpory 1.2 [PDF, 118 kB]

Výsledky výběrového procesu v oblasti podpory 1.2 - 1. výzva II.GG

· [10.11.2011] Zveřejnění výsledků 1. výzva II.GG - oblast podpory 1.1 [PDF, 127 kB]

Výsledky výběrového procesu v oblasti podpory 1.1 - 1. výzva II.GG

 

 

 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp

Prezentace projektů:

Grantové projekty (GP)

Grantový projekt - projekt menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci globálního grantu (GG). Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje.

Formulář - presentace projektu OP VK

DVPP zaměřené na využívání ICT a moderní pedagogické metody projektového vyučování v praxi pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4

Prezentace projektu Střední školy zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4.

Vnitřní informační systém VOŠ a SŠ Varnsdorf

Prezentace projektu Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf, příspěvkové organizace.

Pružná a efektivní firma ve 21. století

Prezentace projektu Asistenčního centra, a.s.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/grantove-projekty-gp

 

Individuální projekty ostatní (IPo)

Individuální projekty ostatní - zaměřeny na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci nebo pokrývají specifickou oblast, která má nadregionální, případně regionální charakter.

Formulář - prezentace projektu OP VK

Nanotechnologie - báze pro mezinárodní spolupráci

Prezentace projektu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

 

14.11.2011 07:35

Zastupujeme: