Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 30. 10. 2011

800 milionů u evropských fondů na podporu dalšího vzdělávání jednotlivců

Praha, 26. 10. 2011 – Ministerstvo školství včera vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů národních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v oblasti podpory „Individuálního dalšího vzdělávání“  . Žadatelem o dotaci může být Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo jeho příspěvkové organizace.

Předkládané projekty mohou žádat o poskytnutí dotace ve výši 100 mil. – 800 mil. Kč. Dotace se poskytne ve výši 100 %. Žadatelé musí předkládat návrh projektu samostatně, partnerství není povoleno.

„Cílem ministerstva školství je podpora dalšího vzdělávání jednotlivců. V době všeobecnéhošetření se evropské dotace stávají významným zdrojem financí potřebných ke zvýšení uplatnitelnosti našich občanů na trhu práce,“ uvedl ke spuštění výzvy ministr školství Josef Dobeš.

Realizace projektů musí být ukončena do 30. června 2015, nicméně 80 % finančních prostředků musí být vyčerpáno do 30. června 2013. Realizace projektů v rámci této výzvy bude rozdělena na etapy, přičemž první etapa bude ukončena k 31. prosince 2012, druhá etapa bude ukončena k 31. prosince 2013 a třetí etapa bude ukončena k 30. červnu 2015.

Výzva směřuje k podpoře vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, zvýšení poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubení obecné informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání a jeho propagaci. Cílem výzvy je rovněž zvýšení kvality informačních a poradenských služeb v uvedené sféře.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostna internetových stránkách MŠMT.

 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektůnárodních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.


Text výzvy.pdf

Přílohy:

Příloha č.1 - Specifická kritéria.doc

Příloha č.2 - Monitorovací indikátory.doc

Příloha č.3 - Prohlášení o projednání IPn.doc

Příloha č.4 - Etapy realizace projektu.doc

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je:

 

Zdroj - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-15

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/800-milionu-z-evropskych-fondu-na-podporu-dalsiho-vzdelavani

 

08.11.2011 09:37

Zastupujeme: