Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 22. 10. 2011

Finální konverze nápočtových a rozpadových pravidel monitorovacích indikátorů v informačním systému Benefit7

Vážení příjemci,

chtěli bychom Vás informovat, že byly provedeny finální konverze nápočtových a rozpadových pravidel monitorovacích indikátorů v informačním systému Benefit7. Cílem těchto konverzí bylo zajistit plně automatické načítání dosažených hodnot indikátorů v elektronických monitorovacích zprávách.

V rámci výše uvedených konverzí došlo také k doplnění „doplňkových“ monitorovacích ukazatelů podle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) 1828/2006; Povinnost příjemců vykazovat indikátory podle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) 1828/2006 v monitorovacích zprávách vychází z požadavku EC – DG Emloyment*. Tato povinnost platí v rámci OP VK pro projekty realizované ve výzvách, které byly vyhlášeny po 31. 12. 2010.

Výčet těchto indikátorů naleznete v Metodice monitorovacích indikátorů v kapitole č. 4 Monitorovací indikátory jednotlivých oblastí podpory na ). Jsou označeny kurzívou a čtyřmístným kódem. V tabulkách je u každého indikátoru uvedena specifikace a způsob doložení jejich plnění (pro indikátory sledované dle přílohy 23 Nařízení Komise (ES) jde o čestné prohlášení). V tabulkách nechybí ani informace z jakých zdrojů je možné patřičné údaje dohledat. Jedná se o indikátory statistického a informativního charakteru, žadatel se k plnění jejich cílových hodnot nezavazuje v právních aktech a tudíž jejich nenaplnění nebude sankcionováno. Metodika je k dispozici ke stažení na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce.

S touto úpravou se na Vašich rozpracovaných monitorovacích zprávách při spuštění funkce Kontrola či Finalizace objevuje hláška „BN7-273538: Došlo k datovým změnám, které vyžadují aktualizaci dat. Proveďte nové načtení dat (tlačítko Načíst data z Monit7+). Pokud i poté problém nezmizí, kontaktujte prosím kontaktní osobu vyhlašovatele výzvy.“ Aby bylo možné zprávu finalizovat, je nutné spustit funkci Načíst data z Monit7+ ->v tomto případě nedojde k přepsání datového obsahu na Vašich zprávách. Poté se data synchronizují a monitorovací zprávu v pořádku můžete finalizovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na své kontaktní pracovníky Řidícího orgánu či zprostředkujících subjektů.

S pozdravem a přáním pěkného dne

pracovníci Odboru řízení OPVK

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/finalni-konverze-napoctovych-a-rozpadovych-pravidel

 

08.11.2011 09:34

Zastupujeme: