Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 24. 09. 2011

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP V k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (lpO) v rámci Prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti 2.1 - Vyšší odborné vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání, který proběhne dne 7. října 2011.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 7. října 2011 seminář pro žadatele k výzvy č. 32 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.1 - Vyšší odborné vzdělávání.

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro

Dne: 7. 10. 2011

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace účastníků od 09:30 hod.)

Registrace na seminář bude ukončena dne 4. 10. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace.

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-k-vyzvy-c-32-1

 

08.11.2011 09:12

Zastupujeme: