Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 02. 09. 2011

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, který proběhne dne 11. října 2011. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 11. října 2011 seminář pro žadatele k výzvy č. 29 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. 

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro 

Dne: 11. 10. 2011 Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace účastníků od 09:30 hod.) 

Registrace na seminář bude ukončena dne 5. 10. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-k-vyzvy-c-29

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání, který proběhne dne 4. října 2011. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 4. října 2011 seminář pro žadatele k výzvy č. 32 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání. 

MŠMT budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148 180 00 Praha 8 velký konferenční sál, 4. patro 

Dne: 4. 10. 2011 Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace účastníků od 09:30 hod.) 

Registrace na seminář bude ukončena dne 30. 9. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-k-vyzvy-c-32

02.09.2011 13:53

Zastupujeme: