Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 19. 08. 2011

Příručka pro příjemce OP VK verze 5

Aktuální vreze Příručky pro příjemce s účinností od 6.9.2011 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1661908&p1=176458

Metodický dopis č. 19

Upřesnění některých podmínek realizace projektů OP VK uvedených v PpP OP VK - platný od 9.8.2011 

V tomto Metodickém dopise je upraven postup pro provádění závěrečného auditu ( ke stažení na webových stránkách OP VK ZS Ústeckého kraje - v menu Metodické dopisy). 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1661945&p1=176458

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-14

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů národních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů národních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-13

19.08.2011 13:53

Zastupujeme: