Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 13. 08. 2011

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvy č. 30 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvy č. 30 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji zaměřené na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a podporu intersektorální mobility, který se bude konat dne 5. 10. 2011. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 5. října 2011 seminář ke druhému kolu vyhlášené výzvy č. 30 v Prioritní ose 2, Oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji zaměřené na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a podporu intersektorální mobility. 

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro 

Dne: 5. 10. 2011 

Čas konání: 10:00 – 14:00 hod. (registrace od 09:30 hod.) 

Registrace na seminář bude ukončena dne 30. 9. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-ke-druhemu

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání, který se bude konat dne 16. 9. 2011. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 16. září 2011 seminář k vyhlášené výzvě č. 37 v Prioritní ose 3, Oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání zaměřené na podporu vzdělávání jednotlivců, zvýšení poptávky po individuálním vzdělávání a jeho propagaci. 

MŠMT
budova CORSO IIa, Křižíkova 34/148
180 00 Praha 8
velký konferenční sál, 4. patro 

Dne: 16. 9. 2011 

Čas konání: 10:00 – 16:00 hod. (registrace od 09:30 hod.) 

Registrace na seminář bude ukončena dne 5. 9. 2011 v 12:00hod. Prosíme, abyste zadávali Vaši e-mailovou adresu v přesném tvaru, aby Vám mohlo být doručeno potvrzení registrace. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-k-vyhlasene-4

13.08.2011 13:53

Zastupujeme: