Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 07. 08. 2011

Vysoké školy si z eurofondů rozdělí dalších 1,4 miliardy korun

Praha, 3. srpna 2011 – Ministr školství Josef Dobeš schválil výsledky 1. kola výzvy v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“, díky čemuž získají české vysoké školy dalších 1,4 miliardy korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na podporu spolupráce mezi katedrami, fakultami, vysokými školami a praxí. Jedná se o výzvu v rámci tzv. „Roku vysokých škol“, ve kterém MŠMT umožní univerzitám získat až 9 miliard korun. 

Podporu nakonec získalo 55 projektů v celkovém objemu 1,42 miliardy korun. „Univerzity předložily skutečně kvalitní projekty. Těší mě, že české vysoké školství dostane další více než miliardovou injekci z eurofondů. Jde přitom jen o jednu z mnoha finančních podpor vysokým školám z fondů EU,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš. 

Peníze tak obdrží např. Univerzita Palackého v Olomouci na inovace 301 studijních předmětů v 11 studijních programech. Jedná se o více než 80 milionů korun na zavedení e-learingové podpory předmětů, nové zpracování obsahu předmětů směrem k potřebám trhu práce nebo vytvoření jejich cizojazyčné varianty. Více než 64 milionů korun poputuje Mendelově univerzitě v Brně na projekt inovace biologických a lesnických disciplín směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti; Univerzita Hradec Králové se může těšit mj. na 54 milionů korun na inovace studijních oborů Přírodovědné fakulty UHK – konkrétně na vytvoření nové e-learningové podpory, rozšíření nabídky předmětů podle potřeb trhu práce, atd. Na realizaci tohoto projektu se budou podílet i odborníci z praxe a zahraniční experti. 

„Jedná se o výsledky prvního kola výzvy, za měsíc budeme znát i úspěšné žadatele v rámci kola druhého. Při této příležitosti musím především ocenit aktivní zapojení univerzit do celého procesu čerpání, spolupráce s nimi je velmi dobrá,“ dodal 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který má na starost problematiku čerpání evropských fondů. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky-1-kola-vyzvy-c-28-ipo-oblasti-podpory-2-2

07.08.2011 13:52

Zastupujeme: