Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 01. 08. 2011

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů technické pomoci - prioritní osa 5, oblast podpory 5.1, 5.2 a 5.3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání projektů technické pomoci v rámci Prioritní osy 5 Technická pomoc oblast podpory: 5.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, 5.2 - Informovanost a publicita programu, 5.3 - Zvýšení absorpční kapacity subjektů implementujících program 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-projektu-technicke-pomoci

01.08.2011 13:52

Zastupujeme: