Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 15. 07. 2011

Zájem o eurodotace ze strany vysokých škol i výzkumných organizací je obrovský

Probíhající výzvy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dokazují, že zájem o evropské dotace ze strany vysokých škol, vyšších odborných škol i výzkumných institucí je skutečně enormní. Přijatý objem žádostí v naprosté většině velmi výrazně převyšuje alokace jednotlivých výzev. 

Ve výzvě č. 20 v oblasti podpory „Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji“ bylo zaregistrováno celkem 186 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou 5,2 miliardy korun. Přitom celková částka alokovaná pro tuto výzvu dosahuje po navýšení 2,5 miliardy korun. Uvedená čísla jasně dokládají velký zájem škol o peníze, které mají směřovat do zkvalitnění výzkumu a vývoje. Cílem této výzvy je podpora projektů, které přispívají ke vzniku a rozvoji výzkumných a vývojových týmů s důrazem na spolupráci s privátní sférou. 

Ve výzvě č. 29 v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“ bylo zaregistrováno celkem 11 projektů s požadovanou sumou přes 420 milionů korun. Vzhledem k tomu, že celková alokovaná částka pro tuto výzvu dosahuje výše 400 milionů, lze očekávat plné pokrytí potřeb předkladatelů. Cílem uvedené výzvy je zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na vysokých školách pro studenty s pohybovým, psychickým a jiným zdravotním postižením a pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty. 

Ve výzvě č. 30 v oblasti podpory „Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji“ bylo zaregistrováno celkem 27 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou 1,6 miliardy korun. Cílem této výzvy je podpora postdoktorandů - tedy absolventů doktorských studijních programů, zapojených do výzkumných a vývojových týmů na univerzitách. Celková alokace na tuto výzvu dosahuje 2,3 miliardy korun. 

Ve výzvě č. 31 v oblasti podpory „Partnerství a sítě“ bylo zaregistrováno celkem 80 projektů s požadovanou sumou 2,8 miliardy korun. V tomto případě je zřejmý převis poptávky nad nabídkou: Celková alokovaná částka pro tuto výzvu totiž dosahuje výše 1,5 miliardy korun. Cílem uvedené výzvy je podpora spolupráce mezi vysokými, resp. vyššími odbornými školami, výzkumnými organizacemi a podnikatelským či neziskovým sektorem. 

Více informací viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zajem-o-eurodotace-ze-strany-vysokych-skol-i-vyzkumnych?source=rss

Nově vyhlášené zakázky OP VK

Nově vyhlášené výzvy OP VK naleznete na stránkách MŠMT viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/nove-vyhlasene-zakazky

15.07.2011 13:50

Zastupujeme: