Aktuality OP VK

 

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 04. 06. 2011

Elektronická monitorovací zpráva a její přílohy (platná od 2. 3. 2011)

Platná verze monitorovací zprávy a jejích příloh od 2. 3. 2011. 

Řídicí orgán vydal přílohy elektronické monitorovací zprávy platné od 2. 3. 2011. Přílohy jsou shodné s přílohami dokládanými k papírové verzi monitorovací zprávy, verze příloh určených pro elektronickou monitorovací zprávu dále neobsahují údaje již obsažené v monitorovací zprávě v BENEFIT7. 

Uveřejněné verze příloh monitorovací zprávy jsou platné od 2. 3. 2011 a je možné je od tohoto data předkládat s monitorovací zprávou. Povinnost používat tyto přílohy platí pro monitorovací zprávy předkládané v elektronické verzi za monitorovací období začínající 1. 3. 2011 a později, pokud poskytovatel nestanoví jinak. 

Příjemci Individuálních projektů ostatních a Individuálních projektů národních, kteří podávají monitorovací zprávu od 1.7.2011 (včetně), jsou povinni ji předložit na elektronickém formuláři prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 , pokud poskytovatel nestanoví v individuálních případech jinak. Výjimku mohou tvořit ti příjemci, kteří 1. 7. 2011 nebo později předkládají pouze poslední závěrečnou zprávu. Příjemci, kteří první Monitorovací zprávu předkládají k datu 24. 6. 2011 a později, jsou povinni ji předložit výlučně v elektronické podobě. 

Více a veškeré přílohy viz zdroj. 

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-platna-od-2

 

04.06.2011 13:45

Zastupujeme: