Aktuality OP VK

Aktuality OP VK


Aktualita vydána dne: 06. 11. 2010

Metodický dopis č. 14

Upřesnění požadavků na prokázání základních kvalifikačních předpokladů pro zakázky malého rozsahu administrované dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK.

Dopis je platný od 25. října 2010.

Metodický dopis č. 14

Zdroj: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopis-c-14-upresneni-pozadavku-na-prokazani

06.11.2010 00:00

Zastupujeme: