Aktuality OP VK

Aktuality OP VK

Aktualita vydána dne: 10. 09. 2011

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK - EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5 - Ústí nad Labem 4.10.2011

Na základě systémové podpory vzdělávání na středních školách byla vytvořena nová oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách - akce EU peníze středním školám.

Účastníci se seznámí s podmínkami čerpání prostředků, se specifiky projektu vytvořeného z šablon, s náležitostmi sestavování projektové žádosti a  s obsahem samotných šablon. Dále získají informace o procesu předkládání a hodnocení projektů, o kritériích poskytnutí dotace a v neposlední řadě budou informováni o podmínkách samotné realizace projektu.

V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mailovou adresu stredniskoly@msmt.cz .

Dne 4.10.2011, od 10:00-16:00 (registrace od 9:30h)

KÚ Ústeckého kraje
Zasedací sál č. 208
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

MŠMT pořádá dne 4.10.2011 v Ústí nad Labem Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK - EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5 - viz odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/seminar-pro-zadatele-o-financni-podporu-z-op-vk-eu-penize-2

 

08.11.2011 08:57

Zastupujeme: