4. ročník Veletrhu komunitárních programů v Ústí nad Labem

4. ročník Veletrhu komunitárních programů v Ústí nad Labem


Aktualita vydána dne: 21. 09. 2010

Dne 16.9.2010 se v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje sešli zástupci měst, vzdělávacích a výzkumných institucí, malých a středních podniků, neziskových organizací a dalších institucí, aby se dozvěděli o možnostech získání finančních zdrojů pro své projektové záměry. Byly představeny programy Evropa pro občany, Progress, Daphne III, Mládež v akci, Program celoživotního učení, 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, CIP: Podnikání a inovace a CIP: Inteligentní energie pro Evropu. V předsálí konferenčního sálu pak probíhaly konzultace s odborníky, kteří účastníkům poskytli praktické rady při přípravě a realizaci konkrétních projektů. Na stánku Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje se návštěvníci veletrhu seznámili se službami a aktivitami mezinárodního projektu Enterprise Europe Network, Clusters Cord, ROHSAB a Technologický profil ČR.

Pořadatelem veletrhu byl Ústecký kraj a Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, Asistenčním centrem Most a Europe Direct Most.

Ing. Tomáš Tuček

RRA ÚK

21.09.2010 00:00

Zastupujeme: