2. setkání partnerů projektu CLUSTERS-CORD

2. setkání partnerů projektu CLUSTERS-CORD


Aktualita vydána dne: 16. 06. 2010

Ve dnech 22. a 23.6.2010 se uskuteční druhé setkání partnerů mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD. Setkání se uskuteční v Polsku ve městě Wroclaw pod záštitou Regionální rozvojové agentury „ARLEG“ (Polsko). Partneři budou projednávat dosavadní chod projektu a plánované aktivity.

Hlavním cílem mezinárodního projektu CLUSTERS-CORD je podpora malých a středních podniků (MSP) při zakládání a rozvoji sítí klastrů. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). V České republice je maximální výše finanční podpory z ERDF 85 %, zbylých 15 % si partner hradí z vlastních zdrojů. Vedoucím partnerem celého projektu je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (RRA ÚK) jakožto první vedoucí partner z celé ČR v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Projekt CLUSTERS-CORD je zaměřený na společné hledání odpovědí na otázku, jak zvýšit možnost regionálního rozvoje klastrů, a to vytvořením evropského metaklastru, který zabezpečí výměnu nejlepších zkušeností a přímou spolupráci partnerů z jednotlivých zemí a tím zvýší konkurenceschopnost Střední Evropy v klíčových oblastech průmyslu. Bylo identifikováno 10 oblastí pro podporu spolupráce.

Vedoucí partner: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. – ČR

Partneři projektu: PP2:Stuttgart Region Economic Development Corporation (WRS) – Německo, PP3: Pieštanská regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraje – Slovensko, PP4: Regional Development Agency Celje l.t.d. – Slovinsko, PP5: Mid-Pannon Regional Development Company – Maďarsko, PP6: Regional Development Agency Bielsko-Biala – Polsko, PP7: Upper Austrian Chamber of Commerce – Rakousko, PP8: Milano Metropoli Development Agency – Itálie, PP9: “ARLEG” S.A. Regional Development Agency – Polsko, PP10: Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj o.s. – ČR.

Klastr

 

16.06.2010 00:00

Zastupujeme: